Rettleiing til WordPress

Wordpress har eit oversiktleg og enkelt styringspanel.  Du kan starte med å gå til Profil for til dømes å endre namnet som viser under innlegga dine. No står der brukarnamnet ditt, men du bør bruke ditt fulle namn. Slik lagar du eit nytt … [Read more...]

Introduksjon til nettpublisering

[Read more...]

Kontoret i arbeid

Som en del av praksisperioden i PR studiet skal vi førsteårsstudentene lære å skrive for Internett. De bruker publiseringsportalen Wordpress. Hver dag skriver de flere saker som relaterer seg til Høgskulen i Volda. Men hvem er egentlig … [Read more...]