Student for ein dag

For å få eit innblikk i høgskulekvardagen og Volda som studiestad er du velkomen til å besøke Høgskulen. Ein studentambassadørar for det aktuelle studiet vil vise deg campus og gi deg førstehandsinformasjon om korleis det er å studere i … [Read more...]

Rettleiing til WordPress

Wordpress har eit oversiktleg og enkelt styringspanel.  Du kan starte med å gå til Profil for til dømes å endre namnet som viser under innlegga dine. No står der brukarnamnet ditt, men du bør bruke ditt fulle namn. Slik lagar du eit nytt … [Read more...]

Introduksjon til nettpublisering

[Read more...]

Forelesing i nettanalyse

[Read more...]

Skrive for nett-forelesinga

Skrive på nett on Prezi … [Read more...]