Journaliststudentene i gang med praksis

Studentene ved journalistutdanningen i Volda  har  internpraksis  åtte uker i året. De med avis som spesialisering skal jobbe fire uker i avisen, Næravisa, og fire uker på nett, Nærnett. I redaksjonslokalet møter vi ivrige studenter som jobber … [Read more...]

Norskopplæring for utenlandske studenter

Hvert år kommer det studenter fra hele verden til Volda for å studere. Høgskulen tilbyr i dag to norskkurs for å hjelpe de utenlandske studentene å tilpasse seg Norge.        Norsk for Erasmusstudenter Det ene kurset Høgskulen … [Read more...]

Fjernsynsreportasje og dokumentar

Har du lyst til å jobbe med fjernsynsreportasje? Eller har du kanskje en drøm om å bli den neste store dokumentarfilmskaperen?   Har du 180 studiepoeng innen journalistikk eller tilsvarende kan du søke på videreutdanning i … [Read more...]

Nytt bachelorstudium rettet mot kulturskolene

Høgskulen i Volda er første høgskolen i Norge som tilbyr kulturpedagogutdannelse. Fra høsten tilbys det 25 studieplasser ved Høgskulen i Volda. Studiet skal være tilgjengelig for idrettsstudenter så vel som musikkstudenter. Tanken bak studiet … [Read more...]