Om

Praksis.privolda.no er ein øvingsportal for nettpraksisen ved INF112. Her blir det publisert stoff frå høgskulen og studentmiljøet, i form av nyheitstekstar, informasjonstekstar og handlingsutløysande tekstar.

Ansvarleg redaktør: Kristian Fuglseth | Webredaktør: Tre nye kvar dag

Ta kontakt om du har tips, spørsmål og liknande