Korleis handtere Fronter

Som student hjå Høgskulen i Volda er det viktig å halde seg oppdatert på innleveringsfristar og arbeidskrav. I løpet av studietida di kjem du til å måtte forhalde deg til fleire fag, og førelesarar, samt arbeid du får av desse. Heldigvis samlar … [Read more...]

Vinmonopolet

Vinmonopolet er et norsk aksjeselskap som er eid av staten ved Helse- og omsorgsdepartementet. Selskapet har nasjonal monopol på drikkevarer med høyere alkoholinnhold enn 4,75 volumprosent. Det vil si drikkevarer som vin, brennevin og … [Read more...]

Utveksling ved Høyskolen i Volda

På Høyskolen i Volda har du mulighet til utveksling i tredje eller fjerde semester. Søknadsprosess Det er en intent og ekstern søknadsprosess. Fristen for den interne søknadsprosessen er 1. mars for tredje semester og 1. oktober for fjerde … [Read more...]

Student for ein dag

For å få eit innblikk i høgskulekvardagen og Volda som studiestad er du velkomen til å besøke Høgskulen. Ein studentambassadørar for det aktuelle studiet vil vise deg campus og gi deg førstehandsinformasjon om korleis det er å studere i … [Read more...]

Transport til Ørsta-Volda Lufthamn

Det er ingen hemmelegheit at Ørsta og Volda ikkje har det breiaste tilbodet når det kjem til kollektiv transport. Heldigvis er ikkje avstandande i bygdene større ein at beina kan brukast – men dersom ein skal ta fly frå Hovden kan det vere lurt å … [Read more...]

Gjer deg klar til ein ny sykkelsesong

Før ein legg ut på årets fyrste sykkeltur er det viktig at ein har utstyret i orden. Ein god start er å vaske og reingjere sykkelen, då er det lettare å oppdage eventuelle feil og manglar. Vidare bør ein kontrollere bremser - framme og bak. … [Read more...]

Er du rammet av Vektlatskap?

  En ny folkesykdom. En daglig tur på treningssenteret har blitt mer og mer populært. Som et resultat av dette har en folkesykdom oppstått. For da folk er mer en villige til å dra ut både vektplater og manualer, er de på ingen måte … [Read more...]

Få tilgang til Netflix i alle verdens land

Strømmetjenesten Netflix blir stadig mer og mer populær, og er nå tilgjengelig i over 190 land. Grunnet rettighetskrav fra produsentene bak filmer og TV-serier er utvalget svært varierende fra land til land, og mange ønsker å få tilgang til andre … [Read more...]

Hvorfor studenter bør studere på en offentlig høgskole

Hvert år må flere tusen videregående skole elever og andre fremtidige studenter bestemme seg for studium. Fristen for å søke om høyere utdanning er 15. April, gjennom samordna opptak, men enkelte skoler har tidligere frister enn dette. Dyrere på … [Read more...]

Helsetilbod for studentar

Som student kan du kome opp i situasjonar som kan vere vanskeleg å finne ut av på eiga hand. Studentsamskipnaden har fleire ulike tenestar og støtteordningar i samarbeid med høgskulane. Her får du tilgang på hjelp frå erfarne psykologar, og ventetida … [Read more...]