Rettleiing til WordPress

Wordpress har eit oversiktleg og enkelt styringspanel.  Du kan starte med å gå til Profil for til dømes å endre namnet som viser under innlegga dine. No står der brukarnamnet ditt, men du bør bruke ditt fulle namn. Slik lagar du eit nytt … [Read more...]

Grafikk på 95 ord

Grafisk arbeid er viktig i kommunikasjon, dessuten er det artig og drive på med. Men det kan være vanskelig og starte. Det beste rådet er og se et par videoer om det på internett, sette seg ned på en PC, skaffe seg photoshop eller lignende og starte. … [Read more...]

Introduksjon til nettpublisering

[Read more...]

Forelesing i nettanalyse

[Read more...]

Bli skribent for PRiVolda-bloggen

PRiVolda er en blogg for og av informasjonsstudentene PRiVolda er en blogg opprettet av førsteklassestudentene på informasjonsstudiet. Bloggen er i oppstartsfasen og har som plan å skildre hvordan det er å studere ”PR, kommunikasjon og media” i … [Read more...]

Bli medlem av «Kommunikatørar frå Volda»

Facebookgruppen Kommunikatørar frå Volda er en alumnigruppe som ble opprettet av informasjonsstudenter fra Høgskolen i fjor. Gruppen er tenkt å være et forum for å knytte kontakter og utveksle erfaringer mellom nåværende og tidligere studenter ved … [Read more...]

Motiv og målgruppe for praksis.privolda.no

Motivet for denne nettsiden er at førstårsstudentene ved PR, kommunikasjon og media skal få erfaring i å skrive og publisere informasjonstekster på nett. Nettsiden vil fungere som en øvingsportal i praksisperioden. Studentene skal produsere og … [Read more...]

Skrive for nett-forelesinga

Skrive på nett on Prezi … [Read more...]