Stressmestring for studenter

  Onsdag 24. februar arrangerer Studenttinget i Volda (STiV) den årlige psykiske fagdagen. Årets tema er "generasjon prestasjon", hvor målet er å gjøre studentene bedre rustet til å takle stress i studiehverdagen.  - Dagen skal ruste … [Read more...]