Cruisar gjennom førskulestudiet

Malin Stråmyr (19) er snart ved slutten på sitt første år på vegen mot å bli førskulelærar. Vegen er lang og krevjande, men det er ingen tvil om at det er denne vegen ho vil gå. For snart eit år sidan pakka Malin snippesakene sine og vendte nasen … [Read more...]

Valfrie emne

Kva valfrie emne kan du velje i tredje og fjerde semester, og skal du ha valfrie emne om du skal ha utanlandsopphald? Her er ei lita oversikt.   Haustsemester Allereie til hausten kan du velje eit valfritt emne. Medievitenskap 1 (MEV111) er … [Read more...]

Kvalitet i opplæring

Professor ved Høgskulen i Volda, Peder Haug, og 11 andre har i fem år forska på kvalitetsproblematikk i norske skular. Målet er å presentere forskingsarbeidet i bokform til sommaren. Peder Haug, som også er prosjektleiar og redaktør kan fortelje … [Read more...]