Alle PR-studenters tilholdssted

Alle PR-studenters tilholdssted  I Aasenbygget ved Høgskolen i Volda finnes det et relativt svært rom, med et sofahjørne og titalls datamaskiner. Her samles PR-studenter jevnlig, om de skal lese pensum, jobbe med skoleoppgaver eller bare spille … [Read more...]