Utveksling ved Høyskolen i Volda

På Høyskolen i Volda har du mulighet til utveksling i tredje eller fjerde semester.

Søknadsprosess
Det er en intent og ekstern søknadsprosess. Fristen for den interne søknadsprosessen er 1. mars for tredje semester og 1. oktober for fjerde semester. Den eksterne søknadsprosessen er å ta kontakt med de eventuelle universitetene som studenten ønsker å reise til. Hvis en ønsker å dra på utveksling utenfor Europa vil det være lurt å begynne søknadsprosessen tidligere.

Samarbeid
Høyskolen har flere universiteter dem samarbeider med både i og utenfor Europa. Hvis en ønsker å reise innad Europa er Erasmus og Nordplus utdanningsprogrammer som vil gi studentene støtte på utenlandsoppholdet.

For mer informasjon 
Ta kontakt med internasjonalt kontor for å få veiledning, råd og krav om utveksling ved Høyskolen i Volda. Anbefaler også å delta på internasjonal dag for mer informasjon om hvor du kan reise på utveksling.

 
Internasjonal dag