Student for ein dag

For å få eit innblikk i høgskulekvardagen og Volda som studiestad er du velkomen til å besøke Høgskulen. Ein studentambassadørar for det aktuelle studiet vil vise deg campus og gi deg førstehandsinformasjon om korleis det er å studere i Volda.

Innblikk i studiekvardagen
Tilbodet er laga for at elevar og andre som vurderer å søkje seg til skulen, skal få eit innblikk i studiemiljøet, og få informasjon om det studiet dei interesserer seg for.

 

bertekanutte
BERTE KANUTTE: Som ein del av opplegget kan du få omvisning på campus.

I dette skjemaet kan du melde di interesse. Studentambassadøren vil tilpasse eit opplegg etter dine ønskjer.