Stressmestring for studenter

 

Psykisk_helse_plakat_vår2016_2

Onsdag 24. februar arrangerer Studenttinget i Volda (STiV) den årlige psykiske fagdagen. Årets tema er «generasjon prestasjon», hvor målet er å gjøre studentene bedre rustet til å takle stress i studiehverdagen. 

– Dagen skal ruste studentene til å både ta gode valg og minske stress. Stress er noe vi alle kjenner oss igjen i og studiehverdagen kan være utfordrende for de fleste studenter, forteller nestleder i STiV, Lisa Storheim Kalvø.

Verktøy for bedre studiehverdag

STiV melder at de er takknemlige for å få besøk av to gode foredragsholdere som kan belyse både stressmestring, men også hvordan man kan få oversikt over dagen og prioritere riktig. Spesialistpsykolog Jan-Ole Hesselberg, som var medprogramleder i TV-serien «Folkeopplysningen» er en av foredragsholderne og vil ta utgangspunkt i problemstillingen «hvorfor gjør vi ikke det vi planlegger?». Kalvø forteller videre at studentene også vil få besøk av Marit Lund fra Studentsamskipnaden i Trondheim.

– Lund vil gi et minikurs for studentene om stressmestring og prioriteringer. Målet her er at alle skal få verktøy slik de får en best mulig studiehverdag. Vi ser at studiearbeid og sosiale aktiviteter kan være vanskelig å kombinere, således føre til stress, avslutter Kalvø.

Foredraget vil finne sted på Høgskulen i Volda, i store auditoriumet på Berte Kanutte kl13:45.