Gjer deg klar til ein ny sykkelsesong

Før ein legg ut på årets fyrste sykkeltur er det viktig at ein har utstyret i orden. Ein god start er å vaske og reingjere sykkelen, då er det lettare å oppdage eventuelle feil og manglar. Vidare bør ein kontrollere bremser – framme og bak. Bremsenehendalane skal vere lette å trykkje inn, og gi fullstendig lås på hjula ved å knipe til 3/4 margin. Smør inn bremser og andre røyrsledelar med ein tynn olje. Kontroller lufttrykket i dekk og sjå etter ytre slitasje ved hjulbogane. Ikkje gløym at det skal vere refleks på styret som peikar framover, på trødene og heilt bakerst på sykkelen. Den bakre refleksen kan til dømes festast på setestolpen eller på bagasjebrettet.

kw-sprit-mtb

Hugs hjelm

Sykling er ikkje ein farelaus aktivitet. Vaksne, unge vaksne og born bør bruke hjelm når dei syklar. Kvar veke behandlar legevakta i Oslo 40 personar for skadar knytt til bruk av sykkel. Fleire av desse skadane hadde vert langt meir alvorlege hadde det ikkje vore for at personen som skada seg brukte hjelm.

Korleis kontrollere og stille inn hjelm

Pass godt på at hjelmen ikkje har skadar som til dømes djupe sår, knekte delar eller andre synlege skavankar. Ein skada hjelm vil ikkje vere like sterk ved ei eventuell ulykke. Hjelmen skal sitje godt på hovudet. Nye hjelmar har ofte ein skrumekanisme ved bakhovudet ein kan justera. Eldre hjelmar har ikkje alltid så gode innstillingsmoglegheiter. Reima ein festar under haka skal sitje stramt. Ein tommelfingerregel er at ein skal få ein tommelfinger mellom reima og haka.