Ut-i-jobb-dagen!

Eirik Bech er hovedansvarlig for Ut-i-jobb-dagen.

Eirik Bech er hovedansvarlig for Ut-i-jobb-dagen. Foto: Simen Schulerud Tønnesson

Norske skoler sliter for tiden med underbemanning av lærere. I den forbindelse har Høgskulen i Volda invitert til Ut-i-jobb-dagen, som har som mål å rekruttere flere kvalifiserte personer til læreryrket.

Rekrutteringsdagen skal foregå fra klokken 13.30 i kantinen på Høgskulen, onsdag 27. april, og det er tidligere kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell som skal åpne dagen med en tale. Deretter kan studentene gå rundt på forskjellige stands for å få et inntrykk av hva skolene og kommunene kan tilby de kommende arbeidstakerne fra Volda.

Bakgrunnen for tiltaket er mangel på lærere i norske skoler. I Møre-og Romsdal finner omtrent 100 studenter veien til læreryrket hvert år, men med et årlig behov på 300 nye lærere i grunnskolen, vil problemet bare vokse i tiden fremover.

Verdifulle studenter

– Ut-i-jobb-dagen er en rekrutteringsdag i regi av Gnist, et tiltak satt i gang av Kunnskapsdepartementet, kan Eirik Bech, markedskoordinator ved HVO og hovedansvarlig for Ut-i-jobb-dagen, fortelle.
– Her kan kommunen treffe aktuelle arbeidstakere for å kunne si litt om hva de er ute etter, hva slags velferdsordninger de har og lignende. I tillegg får vi muligheten til å vise studentene våre at de er verdifulle, og at de har gjort et godt valg av studie.

Representanter fra 44 kommuner i Møre- og Romsdal og Nordfjord er invitert ti å presentere seg, i tillegg til HVO sine egne studenter. Studentene som er i målgruppen for rekrutteringsdagen er hovedsakelig de ved allmennlærer- og grunnskolelærerutdanningen, i tillegg til studenter ved Praktisk-pedagogisk utdanning. Arrangementet er også aktuelt for studenter som tar enkeltfag ved Høgskulen.