Volda, Norges beste studiebygd?

Eivind Nævdal-Bolstad håper Volda vil bli Norges beste studentbygd.

Eivind Nævdal-Bolstad håper Volda vil bli Norges beste studentbygd. (Foto: Eirik Skarsbø)

 

Tirsdag 5.april inviteres det til allmøte på Studenthuset Rokken for å informere om prosjektet StudiebygdA. Det er representanter fra Studenttinget i Volda, Høgskulen og kommunen som står bak prosjektet.

StudiebygdA er et prosjekt som har til formål å knytte sterkere bånd mellom de sentrale studieaktørene i Volda kommune.
– Dette håper vi kan bidra til å åpne opp for en bredere og enklere kommunikasjon mellom valgte studentorganer, beslutningsorganer i kommunen, Høgskulen og studentsamskipnaden. Det å opprette et slikt organ gir aktørene en  anledning til å jevnlig komme sammen og utveksle ideer og enes om tanker som angår studiesituasjonen i Volda, sier en av intiativtakerne, representant for studentene, Eivind Nævdal-Bolstad.

På møtet har alle muligheten til å komme med forslag og ideer som kan bidra til å gjøre Volda til Norges beste studiebygd. Studentene ved Høgskulen i Volda utgjør rundt 15% av Voldas totale befolkning, og en enda større andel av bygdas ungdom. Studentene er viktig for kommunen, og preger bygdebildet samtidig som de representerer mye av framtiden og potensialet for utvikling og vekst.

Startet i Trondheim

Nævdal-Bolstad tror alle parter kan nyte godt av en slik ordning, der man felles kan jobbe for å gjøre Volda til Norges beste studiebygd. Inspirasjonen til prosjektet er hentet fra Trondheim og deres studiebysatsning. Det vil komme en representant fra foreningen Studiebyen for å fortelle hvordan Trondheim har jobbet seg fram til en helhetlig studentpolitikk de siste 10 årene.

Møtegjennomføring

På møtet skal det informeres litt nærmere om tankene bak og inspirasjonen til prosjektet. Det vil også være diverse workshops og diskusjoner hvor alle oppmøtte får muligheten til å komme med innspill. Ordfører i Volda kommune, Ragnhild Aarflot Kalland vil også være tilstede på møtet sammen med Jørgen Amdam, rektor for Høgskulen i Volda. Jan Henning Egset, adm.dir Studentsamskipnaden vil også være med, i tillegg til intiativtakerne Kristian Fredheim, Jonas Østvik og Eivind Nævdal-Bolstad fra Studenttinget i Volda.

Møtet vil finne sted på Studenthuset Rokken 05.april 2011, møtestart er kl 18.45.  Påmeldingsskjema finner du på STiV sine internettsider.