Viktige huskeregler for eksamen

I dag 29. mars starter semesterets første eksamensdag for studentene ved Høgskulen i Volda. Førskoleutdanningen er først ute. Det er viktig å gjøre seg kjent med viktige huskeregler, plikter og rettigheter man har som student.

Viktig å huske på

  • Vær ute i god tid. Se for deg at du skal rekke et fly!
  • Ta med studentbevis med betalt semesteravgift.
  • Sørg for at du har med deg riktige hjelpemidler dersom det er tillatt. Dette står opplyst i emneplanen.
  • Dobbelsjekk at du ikke har med deg noen nedskrevne notater.
  • Slå mobilen på lydløs og legg den godt ned i sekken. Ikke ha mobilen i lommen eller på pulten.

Eksaenskoordinator Gunn-Marit Lid

Eksamenskoordinator Gunn Marit Lid

– Hvis det ringer fra lommen din, vil det kunne danne grunnlag for mistanke om fusk, sier Gunn Marit Lid som er eksamenskoordinator ved Høgskulen.

  • Les nøye gjennom de lover og retningslinjer som gjelder for eksamen under kategorien for studenter og eksamensplaner på hivolda.no

– Det er mye bedre å spørre på forhånd om det er noe man lurer på i forbindelse med eksamenen, i stedet for å gå rundt å lure mener Lid.

  • Gjør deg kjent med dine rettigheter enten du har brukket armen eller har dysleksi. Avklar dette i god tid før eksamensdagen.

  • Ha to kopier av eksamenssvaret og obligatorisk egenmelding klart når du skal levere eksamensarbeidet hos Studentsørvis på eksamensdagen. Manglende egenmelding kan føre til at arbeidet ikke blir godkjent eller at karakteren blir holdt tilbake.

Dørene hos Studentsørvis stenger kl. 14.00 på eksamensdagen. Da er det om å komme innenfor døren!

Nytt i år

Alle må møte opp til eksamen et kvarter før eksamensstart. Hovedvakten vil orientere studentene om selve eksamen. Studenter som dukker opp etter kl. 09.00 vil bli avvist, dersom du ikke har en ekstraordinær unnskylding. Dette for å vise respekt for medstudenter.

Det vil også bli delt ut et informasjonsark som informerer om hva som er tillatt av hjelpemidler og hva som anses å være fusk, i likhet med i fjor. Men i år er informasjonen også på engelsk på baksiden slik at Erasmusstudentene får samme informasjon som resten av studentene. Arkene vil ligge på alle pulter i eksamenslokalene, i tillegg til at hovedvakt gir sin orientering.

Det er også slutt med tidsavgrensing ved toalettbesøk. Det var slik at man måtte vente i 30. minutter før man kunne ta pause eller gå på toalettet, nå kan du gjøre dette når det passer deg uansett eksamensstart. Men påbudet med å ha med seg en vakt er fortsatt gjeldene.

Eksamenskoordinatorene holder til i 3. etasje på Berte Kanutte-huset. Der vil de mer en gjerne hjelpe deg med råd og tips for eksamenen.

Arbeidet med eksamensruten for høsten er allerede begynt og vil bli lagt ut på www.Hivolda.no i mai