Tippet riktig

Silje Onsrud Bye
Født 1984         
Uteksaminert i 2007
Jobber som informasjonsmedarbeider, Norsk Tipping

Skrevet av: Kristine Bjørge

Valget stod mellom informasjonsutdanning  eller noe innen markedsføring. Silje Onsrud Bye valgte informasjon og media ved HVO, og angrer ikke på det.

Etter endt studium jobbet Silje en stund som journalist, før hun reise til Bolivia for å arbeide med informasjonsarbeid i regi av Misjonsalliansen i fire måneder.

Jobbsøknader til Norge ble sendt over internett, og dagen etter hjemkomst bar det rett på intervju og ut i arbeidslivet.

I dag er hun en av femten informasjonsmedarbeidere hos Norsk Tipping på Hamar. – Jeg var heldig som fikk jobb raskt. 80 personer hadde søkt på stilingen, og  det var ny rekord for antall søkere til én stiling her, forteller Silje.

Varierende arbeidsdag

Internett, intranett, pressekontakt, nyhetsbrev og kontakt med sponsorer er bare noen av områdene den store informasjonsavdelingen skal ha kontroll over.

– Ingen dager er like og man blir aldri utlært, understreker Silje, som for tiden arbeider med års- og samfunnsrapporten som skal være ferdig om noen uker.

Blant de femten informasjonsarbeiderne er det flere som har journalistikkutdannelse. Silje ser klart  fordelene hun har etter  tre år på informasjonsutdanningen. – Det grunnleggende informasjons- og kommunikasjonsfaglige vi lærte er godt å ha med seg, understreker hun. Særlig den eksterne praksisen ga et godt innblikk i  hvordan livet som informasjonsarbeider kan være.

Fremtiden i bransjen

Varierende arbeidsoppgaver og jevn strøm av nye utfordringer, gjør at Silje, etter ett og et halvt år hos Norsk Tipping, enda ikke har hatt en  kjedelig dag på jobben.

For å være attraktive på jobbmarkedet i fremtiden, mener Silje det  er det vesentlig å ha gode kunnskaper om bruk av sosiale medier. Hos Norsk Tipping har de allerede sett utfordringene med de nye sosiale mediene.  – Dette er forum hvor man må balansere mellom det formelle og uformelle på en ny måte. Arbeidsgivere vil helt klart vektlegge kunnskaper om hvordan de nye mediene både kan brukes og misbrukes, avslutter Silje Onsrud Bye.