Med mange baller i luften

Arnt Olav Hønsvik
Født 1981         
Uteksaminert i 2007
Jobber som kommunikasjonsrådgiver, Skanska Norge AS
 

Skrevet av: Magdalene E. Kjosar

For Arnt Olav Hønsvik var variasjon i yrket viktig da skulle søke jobb etter endt utdanning. Dette har han nå som kommunikasjonsrådgiver i Skanska.

 Det har snart gått fire år siden Arnt Olav ble uteksaminert fra Høgskulen i Volda, med en bachlorgrad i Informasjon og media. Da han startet på utdanningen visste han lite om hva han skulle bli, men når han se tilbake på studietiden i dag, angrer han ikke på valget.

 Det er gøy å kunne bruke det du har lært på skolen i praksis. Det å få skriveerfaring er for eksempel viktig, men jeg føler ikke at alt vi har lært er relevant for jobben min. Og det er mye vi kommer borti ute i jobb som vi hadde minimalt om i utdanningen. Som for eksempel strategiarbeid. Praksisen i det siste semesteret er derfor noe jeg hadde stor nytte av, sier han.

Arnt Olav syntes at det første året ute i jobb var utfordrende.

Du føler deg ganske grønn det første året, fordi det tar litt tid å komme seg inn i organisasjonens rutiner og måter å gjøre ting på. Men læringskurven er bratt, og du lærer utrolig mye på kort tid, forteller han.

Heldig med jobb

Etter endt utdanning fikk Arnt Olav først sommerjobb i Norges Fotballforbund, der han hadde hatt praksis. Etter det fikk han fast jobb i UngInfo.

Her jobbet jeg nesten kun med web, og det tok ikke lang tid før jeg begynte å kjede meg. Etter cirka fire måneder begynte jeg å søke nye utfordringer.

I en stillingsannonse fra storentreprenøren Skanska Norge AS fant han det han var ute etter. Konkurransen om jobben som kommunikasjonsrådgiver, ved hovedkontoret i Oslo, var stor.

 De hadde allerede kjørt intervjurunde da jeg ble kalt inn. De var visst ikke helt fornøyd med runde en. Jeg kom med i andre omgang, med fem nye  kandidater. I utgangspunktet var de nok ute etter en litt mer rutinert person med erfaring i faget. Det at jeg fikk jobben, tror jeg en av grunnene var at de ville ha en som ikke var fastlåst i gamle arbeidsmønstre og kunne gli lettere inn i en ny organisasjon. Som de kunne utvikle selv. Jeg var ganske heldig.

 Mange oppgaver

Oppgavene er svært varierte. Arnt Olav har blant annet ansvaret for intranettet i Skanska Norge, og jobber mye med internavisen, filmproduksjon, presentasjoner, annonser, intern rådgiving, og ekstern kontakt med media.

 Jeg er heldig som får gjort så mye. Det er en stor fordel, og gir meg mye og verdifull erfaring, avslutter Arnt Olav Hønsvik.