Inkludert i prosessene

Helle Nærø
Født 1987         
Uteksaminert i 2009
Jobber som informasjonskonsulent, Høgskulen i Volda

Skrevet av: Sølve Jacobsen

Helle Nærø (23) kunne studert journalistikk, idrett eller kanskje friluftsliv. Likevel valgte hun å gå Informasjon og media ved Høgskulen i Volda. Nå jobber hun på informasjonskontoret til HVO.

Helle er født og oppvokst Volda-jente, og gikk media og kommunikasjon på videregående.

Hva hun skulle studere var ikke et enkelt valg.

Visste du hva utdanningen gikk ut på da du begynte?

-Nei, svarer hun kontant. Det vil si, jeg hadde jo lest om hva jeg gikk til, men visste ikke rent faglig hva vi ville gjøre i praksis.

 Det falt likevel på informasjonsutdanningen (nå PR, kommunikasjon og media). En av grunnene var Høgskulen i Voldas gode omdømme.

-Jeg har jobbet litt med journalistikk som frilanser, så jeg vurderte å søke journalistikk. Men jeg ønsket en mer allsidig type utdanning. Et emne i journalistikk inngår jo også som en del av informasjonsutdanningen.

Som nyutdannet informasjonsarbeider midt i finanskrisen, var det ikke lett å finne seg en jobb i bransjen. Helle ønsket til å begynne med å søke arbeid i Bergens-området, men det var få stillinger å finne. Da hun kom over en utlyst stilling på opptakskontoret til Høgskulen i Volda, søkte hun og fikk treff; på stedet hvor hun bare noen måneder tidligere hadde vært student.

 Helle jobber nå på informasjonskontoret og beskriver arbeidsdagen sin som variert.

– Jeg arbeider blant annet med sosiale medier som Facebook og Twitter. Jeg er til tider pressekontakt, skriver nyheter til nettsiden ved HVO og jeg er også med på generell oppdatering av nettsiden til skolen.

I tillegg har hun vært delaktig i en rekrutteringskampanje rettet mannlige lærerstudenter. Å være ung og fersk i yrket synes hun ikke er problematisk. Helle trives godt i jobben sin og hun driver ikke bare med teknisk arbeid for Høgskulen i Volda, men er også med på planleggingen av kommunikasjonen.

-Jeg deltar på møter som alle andre og føler meg absolutt inkludert i prosessene.