studentbolig m Eivind

Styreleder for samskipnaden Eivind Nævdal-Bolstad er godt fornøyd med utvidelsen av boligtilbudet for studenter.