Flere studentboliger rundt campus

Styreleder for samskipnaden Eivind Nævdal-Bolstad er godt fornøyd med utvidelsen av boligtilbudet for studenter.

Styreleder for samskipnaden Eivind Nævdal-Bolstad er godt fornøyd med utvidelsen av boligtilbudet for studenter.


Studentsamskipnaden for Sunnmøre har kjøpt to nye studentboliger. De nye boligblokkene ligger rett ved campus og bidrar til en større sentralisering av studenthjemmene.

– Studentsamskipnaden er en service- og velferdsorganisasjon for studenter i Volda og Ålesund.
Vi skal sikre boliger for studentene på Sunnmøre. Denne investeringen viser at selv om vi i stor grad jobber mest med utvikling i Ålesund nå for tiden, så ser vi stadig etter muligheter for utvikling her i Volda. Vi vil gi varierte og gode muligheter når det gjelder bosituasjonen for studentene, sier Eivind Nævdal-Bolstad, styreleder for Samskipnaden.

De nye boligblokkene ligger i Sjukehusvegen, fem minutters gange ifra Høgskulens sentrum. Boligene ble lagt ut for salg i januar og etter budrunden gikk SfS seirende ut og jobber for tiden med å planlegge hvordan området skal benyttes.

– Vi prøver så godt som mulig å sentralisere studentboligene i Volda, og fikk dermed raskt interesse for de nye blokkene som ble lagt ut for salg. Fra før av har vi studentboligene på Heltne, Myrane og Røysmarka som også ligger sentralt plassert rundt campus. I tillegg har vi Porse som ligger nærmere sentrum.

En positiv utvikling

Kaia Viki som går 2.året journalistikk ved Høgskulen mener det er positivt at samskipnaden utvider, men er fortsatt litt skeptisk til studentboliger.

Kaia Vike bor privat, men synes det er positivt at SfS utvider

Kaia Vike bor privat, men synes det er positivt at SfS utvider

–  Det er fint at det blir flere boplasser for studentene i Volda. Beliggenheten til de nye boligblokkene er veldig sentral og jeg tror de vil være attraktive for nye studenter. Tidligere bodde jeg  selv på Heltne, men var litt misfornøyd med standarden på møblene. Derfor bor jeg nå privat og trives godt med det. Men det er uten tvil bra at Samskipnaden utvider og tilbyr flere boligplasser for oss studenter.